KSSS Hållbarhet och Stockholm Ocean Hub

Ett friskt hav är en grundförutsättning för KSSS verksamhet och därför är det självklart för oss att agera när havet inte mår bra. Som en av världens största och ledande seglingsklubbar kan och vill KSSS göra skillnad. KSSS strategi är att jobba för att stärka kopplingen mellan havet och Agenda 2030 genom att samverka med FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling.

FN har beslutat att under 2021–2030 fokusera på havsforskning och hållbarhet. Syftet är att årtiondet ska höja hälsotillståndet i världshaven och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster. Ett av de prioriterade områdena är ett kunskapslyft som benämns Havsmedvetenhet. Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, i stället för att på grund av okunskap eventuellt agera i motsatt riktning. Ett annat fokusområde är innovation som är nödvändig för att kunna använda haven på ett hållbart sätt och få ut den fulla potentialen för hållbar matproduktion, energiproduktion, transporter med mera.

Stockholm Ocean Hub

KSSS gäst- och eventhamn vid Djurgården har fått namnet Stockholm Ocean Hub (SOH). Med SOH vill KSSS utveckla en arena tillsammans med starka och initierade partners, för att skapa medvetenhet och engagemang genom upplevelsebaserad havsmedvetenhet.

Med hjälp av bl.a. det prisbelönta utbildningsmaterialet från The Ocean Race som grund, skapar vi ett center för upplevelsebaserat lärande på Djurgården. Alla besökare som kommer till vår hamnanläggning som gäster eller publik till våra evenemang skall få ta del av detta program. Vi kommer att genomföra mikrokurser i havsmedvetenhet men också erbjuda prova-på-segling och visa på möjligheterna med en nära relation till sjö- och båtliv.

Stockholm Ocean Hub på Djurgården, i kombination med våra fantastiska anläggningar i Stockholms skärgård, skapar unika möjligheter för fler barn och ungdomar att uppleva den havsnära miljön och samtidigt ta del av upplevelsebaserad kunskap.

Vi kommer att arrangera möten, visa på nya spännande innovationer och engagerande seminarier för näringslivet och beslutsfattare i Stockholm på temat havsmedvetenhet och hållbarhet. Detta är något som vi redan påbörjat tillsammans med våra starka partners.

Följ med oss på resan och visa att vi kan göra stor skillnad tillsammans.