Connected to the Ocean – Paneldebatt

I samband med starten av Gotland Runt öppnade KSSS en gäst- och eventhamn mitt inne i hjärtat av Stockholm. Men tanken är att det skall vara så mycket mera än bara hamn. Med Stockholm Ocean Hub vill KSSS skapa en arena för Stockholm att kraftsamla kring hållbara hav och skapa engagemang genom ökad kännedom om havet. Tillsammans med starka samarbetspartners vill och kan KSSS göra skillnad och den 1 juli höll vi tillsammans en paneldebatt under ledning av moderatorn Frida Zetterström om hur vi kan vara en del av en hållbar utveckling.

FN har beslutat att under 2021–2030 fokusera på havsforskning och hållbarhet. Syftet är att årtiondet ska höja hälsotillståndet i världshaven och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster.

Ett av de prioriterade områdena är ett kunskapslyft som benämns Havsmedvetenhet. Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, i stället för att på grund av okunskap eventuellt agera i motsatt riktning.

Slutligen är innovation nödvändig för att kunna använda haven på ett hållbart sätt och få ut den fulla potentialen för hållbar matproduktion, energiproduktion, transporter med mera.

Paneldebatten syftade till att sprida kunskap om vad som görs, vad man själv kan göra som enskild individ men också lyfta några innovationer som potentiellt kan bidra ett hållbart nyttjande av planetens resurser.

Paneldebatten gick av stapeln för en mindre publik i KSSS Hamnkrog på Djurgården och spelades in för att sändas i delar vid olika tillfällen i efterhand.

Panelen

Cathrine Westerlind, Communications & Sustainability, Coca-Cola European Partners i Sverige

Malin Baltzar, Hållbarhetschef, Stena Recycling

Patrik Tengwall, Evenemangsstrateg, Stockholms stad

Per Tunell, Operativ chef, Oceanbird - Wallenius Marine

Stefan Rahm, Klubbdirektör på Kungliga Svenska Segel Sällskapet

Moderator: Frida Zetterström