Inför Lägerstart 2024

Nedanstående formulär är avsett att fyllas i av lägerdeltagarens målsman.

För att vi ska kunna ta hand om ert barn på bästa sätt är det av yttersta vikt att all nödvändig information lämnas nedan. 

Om lägerdeltagaren bryter mot gällande trivselregler eller på annat sätt inte klarar av att deltaga i verksamheten, förbehåller sig KSSS rätten att skilja lägerdeltagaren från verksamheten genom hemskickning. Lägeravgiften återbetalas ej.

Under hela lägret måste det finnas en anhörig som vi kan nå dygnet runt och som har möjlighet att hämta eleven inom ett par timmar från första kontakt.

Observera att ni enbart kan ÖNSKA grupp och rumskompis, instruktörerna ansvarar sedan för gruppindelningen.

Kappselgingsgruppen passar för barn som gått både Grundkursen och Fortsättningskursen eller har annan liknande seglingserfarenhet, gruppen har ett begränsat antal platser.

Inför lägerstart

KSSS TRIVSELREGLER

Som elev på KSSS Lökholmen är det viktigt att du följer KSSS Värdegrund och Policy De har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt. Gå igenom dessa regler tillsammans hemma.

Den elev som inte följer våra trivselregler som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Observera att det inte är tillåtet att ha med sig droger, alkohol, tobak, vapen (såsom kniv). Skulle något av dessa ting dyka upp kommer det att tas omhand av ledare och eleven kan med omedelbar verkan skickas hem.

Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lageravgift till föräldrarna.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.