Medlemmarnas igenkänningsstanderts

 

Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert hos KSSS ska anmäla intresset till styrelsen för registrering. 

Sökanden ska tillhandahålla en digital version av standerten i tryckkvalitet (minst 300 dpi eller motsvarande) i formatet .eps el .pdf el .jpg.

Efter beslut av styrelsen kan medlemmen betala avgiften på 2 500 kr i KSSS Webshop. Avgiften är en engångsavgift och standerten publiceras i KSSS Årsbok så länge som innehavaren är medlem i KSSS.