Säkerhet på KSSS Eskadrar

Allt fler upptäcker nöjet med att segla eskader tillsammans med andra familjer, inte minst när det gäller säkerhet som är en stor fördel om man seglar tillsammans med andra båtar.

Skepparen ansvarar för båtens framförande, dess besättning och utrustning vid deltagande i KSSS Eskaderseglingar.

Det är därmed väsentligt att skepparen kan bocka av nedan punkter innan man kastar loss:

  • Förtöjningsmaterial för att säkert kunna lägga till i alla situationer.
  • Navigationskompetens och material för att kunna navigera både elektroniskt och manuellt.
  • Säkerhetsutrustning för alla tänkbara situationer.
  • Första Hjälpen för att initialt kunna hantera mindre olyckor ombord. Glöm inte huvudvärkstabletter, sjösjukepiller, solskydd, medel mot solbränna, och insektsbett samt besättningens personliga mediciner.
  • Verktyg och material för att kunna lösa enklare problem.

Under själva eskadern har vi en grundläggande regel och det är att alla barn upp till och med 12 år alltid ska ha flytväst, och alla föräldrar hjälps åt att hålla koll på alla barn. När det gäller flytvästregeln gör vi aldrig undantag, men i övrigt finns inga skrivna regler.

Vi har ett gemensamt eskadermöte varje kväll och det är ett viktigt tillfälle för att diskutera och bestämma morgondagens rutt. Eskadern anpassas alltid efter vädret och följer den minst sjövana besättningens villkor. Vi ser till att upprätthålla god kommunikation mellan alla båtar, antingen via radiokommunikation (VHF) eller andra överenskomna metoder, tex. WhatsApp.

När vi bestämmer oss för att segla längre sträckor, som till exempel att korsa Ålands hav, seglar vi alltid tillsammans inom synhåll av varandra. Vi hjälps alltid åt så att alla blir väl förtöjda och kan komma iland. 

Deltagarna kan när som helst kasta loss på egen hand och ta en avstickare från eskaderprogrammet om man önskar en egen dag med familjen. Det är då viktigt att man i förväg informerar eskaderledningen. Detta ger en balans mellan gemenskapen i eskadersegling och individuell frihet, vilket gör upplevelsen både säker och njutbar för alla inblandade.