Passbåt

M/S Häftig (Baljan) trafikerar sträckan Sandhamn - Lökholmen - Telegrafholmen dagligen under hela sommaren.

 

  Tidtabell M/S Häftig

Sandhamn – Lökholmen - Telegrafholmen

Under lågsäsång, med start 21 aug, behöver samtliga turer bokas i förväg. Vänligen ring oss minst 30 före avgång på 070-213 20 68.

During low season, starting the 21th of august, all rides must be booked in advanced. Please give us a call at +46-70-213 20 68 atleast 30 minutes before depature.

Gäller september ut.

Valid throughout september.

Måndag - Torsdag                Monday  – Thursday            

Varje hel timme                       09.00 – 18.00

Every full hour                         9 am – 6 pm

 

Fredag & Lördag                  Friday & Saturday

Varje hel timme                      08.00 – 20.00 

Every full hour                        8 am – 8 pm

 

Söndag                                   Sunday 

Varje hel timme                        09.00 – 18.00

Every full hour                          9 am – 6 pm 

 

Extra turer kan beställas efter överenskommelse med hamnpersonalen mot betalning. Beställning görs till hamnkontoret under dess öppetider på telefon 070-213 20 68.

Rides outside of ordinary schedule can be booked after agreement with the harbour personnel. All rides must be booked during the harbour office opening hours by calling +46-70-213 20 68.