Gunnar Ekdahls Ungdomsstipendium

I slutet av 2022 gick en av Sällskapets mest trogna och engagerade ordförande ur tiden, KSSS-vännen Gunnar Ekdahl. Utöver det ideella engagemanget i Sällskapet, var Gunnar även en ytterst engagerad kappseglare genom diverse framgångsrika havskappseglingsprojekt. Till Gunnars minne har familjen Ekdahl valt att etablera en minnesfond inom KSSS med syfte att stötta juniorer i klubbens kappseglingsverksamhet. Bidrag till fonden har inhämtats både från familjen och många medlemmar i KSSS. Första tillfället för utdelning blir KSSS årsmöte 2024.

Minnesfonden riktas mot unga, ambitiösa KSSS seglare som satsar på idrotten segling. Bidrag ur fonden kan beviljas seglare som uppfyller följande kriterier:

  1. Sökande skall vara i åldersspannet 15-20 år, dvs junior som är på väg vidare i sin utveckling efter optimistjollen.
  2. Sökande ska på ett aktivt och tydligt sätt satsa på tävlingssegling, samt vara en god ambassadör för sporten och KSSS.
  3. Sökande deltar i KSSS träningsverksamhet (eller går på seglingsgymnasium och representerar KSSS), men är ännu inte del av KSSS Elitlag. Det är särskilt uppskattat om sökande siktar på de olympiska klasserna.

Ansökan om bidrag ur fonden görs skriftligen till träningsansvarig i KSSS [email protected] senast 20 februari 2024. Ansökan ska innehålla en kort redogörelse för vad bidraget ska användas till, plan och mål för kommande säsong samt det långsiktiga målet (”idrottsdrömmen”).

Bidrag ur fonden delas ut en gång per år, i samband med KSSS årsmöte, med ett belopp om 10,000 kr och tilldelning av ett diplom. Bidragstagaren kan antigen vara en enskild seglare eller, om bidragstagaren ingår i en besättning, hela besättningen.

Ansökan mailas till [email protected]