North American Station

“The North American Station of the Royal Swedish Yacht Club” grundades 1945 i New York av Greve Pehr Sparre. Syftet med sällskapet var ovanligt eftersom det inte skulle fungera som ett vanligt segelsällskap utan arbeta för specifika objekt, särskilt för att förbättra banden mellan nordamerikanska och skandinaviska seglare.

Det är inte så många KSSS-medlemmar som är bekanta med detta svensk-amerikanska samarbete, där man från starten särskilt välkomnade medlemmar intresserade av kappsegling, långfärdssegling och båtkonstruktion, samt även de som seglat mycket i skandinaviska vatten eller som är speciellt intresserade av skandinavisk seglingssport. Man välkomnar såväl amerikanska som skandinaviska seglare som medlemmar. Många ”NAS:are” är även medlemmar i kända amerikanska segelsällskap som till exempel New York Yacht Club och Stamford Yacht Club. 

Från en liten grupp på cirka tolv personer har organisationen vuxit till att numera omfatta flera hundra medlemmar. Många är välkända konstruktörer och de främsta namnen inom amerikansk seglingssport. Några har seglat jorden runt. Oräkneliga har seglat till Bermuda flera gånger eller gjort ett antal atlantseglingar.

Från början var det en sammanslutning bara med KSSS. 1964 expanderade organisationen och blev ”The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska Jaktklubben”, dvs även KDY, KNS och NJK ingick. 1977 kom GKSS med.
NAS har sponsrat många Trans Atlantic tävlingar. 1959 från Newport till Marstrand, 1960 Bermuda till Skagen, 1972 Newport till Vigo i Spanien, 1978 Bermuda till Christiansand, 1981 Bermuda till Horta och till Cowes. I början av 1980 talet var NAS mycket engagerad med båten SVERIGE och Americas Cup i Newport.

NAS skapade en kappsegling/långfärdssegling som fick namnet The Atlantic Round organiserades 1978 som en engångshändelse. 1991 resulterade önskan att ha bättre kontakt med moderklubbarna i planerna för en regatta som skulle hållas vart tredje år i USA och under övriga år i de skandinaviska länderna. Den fick namnet The Atlantic Round för att hedra organisatörerna för den första långseglingen 1978.

Många organiserade långfärdsseglingar har ordnats med början 1983 från Helsingfors till Sandhamn, 1986 Kiel till Helsingfors och tillbaka till Köpenhamn, 1988 norska kusten med avslutning i Marstrand, 1990 Kalmar till Saltsjöbaden, 1993 Danmarkkryssning, 1996 finländsk kryssning, 1998 svensk kryssning, 2002 Saltsjöbaden via Kalmar och Gotland till Sandhamn, 2003 Helsingfors till Mariehamn, 2005 svenska skärgården, 2008 norska fjordarna, 2011 finska skärgården,  2014 Runt Fyn i Danmark och 2017 på Västkusten. Nästa segling blir i Stockholms skärgård mellan den 27 juni och 13 juli 2019.

Långfärdsseglingarna är cirka två veckor, ofta med upp till 20 deltagande båtar. Seglingarna är ytterst välorganiserade med mycket segling, stor sammanhållning och ett fantastiskt socialt program.

En av NAS viktigaste aktiviteterna är det årliga juniorutbytesprogrammet. Tonåringar från Skandinavien besöker medlemmar i USA och amerikanska tonåringar besöker familjer i Skandinavien. Ungdomar på 16-17 år kan ansöka om en plats i utbytesprogrammet för att bo hos en familj två veckor under sommaren och träffa andra seglingsintresserade ungdomar och segla/kappsegla på nya vatten. Det har blivit många livslånga vänskaper genom ungdomsutbytet och sedan runt 1950 har ett hundratal ungdomar hittills kunnat delta i utbytesprogrammet. 

Text: Eva Holmsten.