Trivselregler

Som elev på KSSS öar är det viktigt att du följer lägrens trivselregler. De har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt.

Alla på KSSS läger...

 • har rätt att känna sig trygga
 • har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
 • har rätt att trivas och få nya kamrater
 • har rätt att ha en trevlig och rolig lägervistelse

På KSSS läger ingriper vi...

 • då vi ser någon far illa
 • mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
 • då trivselregler bryts

Som deltagare på KSSS seglarläger skall du...

 • respektera alla andra deltagare på lägret
 • respektera ledarna och deras tillsägelser
 • vara rädd om de lokaler och material som vi använder
 • hjälpa till att städa inom de områden vi vistats på
 • komma i tid till alla aktiviteter och uppställningar
 • inte störa pågående lektioner eller andra aktiviteter
 • ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet, tex klotter
 • följa trivselregler för matsalen
 • alltid bära flytväst när du vistas på eller i båt/brygga

Mobiltelefonen och annan elektrtronik lämnas in under lägrets första dag. Enklast är om det lämnas hemma.

Hemskickning

Den elev som inte följer trivselreglerna som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Observera att det inte är tillåtet att ha med sig droger, alkohol, tobak, nikotin (e-cigaretter, snus), vapen (såsom kniv). Skulle något av dessa ting dyka upp kommer det att tas omhand av ledare och eleven kan med omedelbar verkan skickas hem.

Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lägeravgift till föräldrarna.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.