Lägeranmälan

KSSS Konfirmationsläger 2020 är fullt

ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSLÄGER 2021 ÖPPNAR 15 November kl 12:00.

Efterfrågan på våra platser till KSSS tre årliga konfirmationsläger är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill, att kunna gå på våra läger p.g.a. platsbrist. Därför måste vi upprätta ett kösystem för våra konfirmationsläger. Nedan förklarar vi hur kölista och turordning fungerar.

Den 15 november  2019 kl 12:00 öppnar en kölista på SHOP.KSSS.SE där du kan anmäla ditt intresse till konfirmationslägren 2021. Att vara med i kösystemet kostar 150 kr och betalas direkt vid anmälan. KSSS kommer sedan att dela ut platser till lägren baserat på två faktorer:

1. I första hand kommer vi att sortera listan i turordning efter antal år som lägerdeltagaren varit medlem i KSSS. Ju fler år som medlem, desto högre upp på listan.
OBS! Denna rangordningsfaktor gäller endast till och med den 30 november 2019

2. I andra hand kommer vi sortera listan i turordning efter den tidpunkt som deltagaren gjorde köanmälan för lägret. Ju tidigare köanmälan, desto högre upp på listan.

Den 1 december 2019 kommer vi att skapa en lista baserat på dessa faktorer och därefter skicka ut ett antagningsbesked till de som fått en plats. Även de som inte fått en plats får ett besked om att de står kvar på listan och blir reserver baserat på samma turordning. Deltagaren kommer sedan att kontaktas allt eftersom platser blir lediga. De som tillkommer på kölistan efter 30 november kommer att läggas till i slutet av listan utan hänsyn till faktor 1 (antal medlemsår i KSSS).

 

Avgifter och avbokning

Avgifter Konfa 2020

Köavgift: 150 kr
Bokningsavgift : 4000 kr, sista betalningsdag för antagna 28/2-2019
Lägeravgift : 15 500 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10-2019
Kyrkoavgift för icke medlemmar i Svenska kyrkan: 7300 kr

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsinstruktioner.

AVBOKNING

Vid avbokning för konfirmationsläger 2020 innan den 31 mars 2020 återbetalas lägeravgiften. Köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

 

AVGIFTER konfa 2021

Köavgift: 150 kr
Bokningsavgift : 4000 kr, sista betalningsdag för antagna 28/2-2020
Lägeravgift : 16 500 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10-2020
Kyrkoavgift för icke medlemmar i Svenska kyrkan: 7300 kr

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsintruktioner.

 

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är obligatorisk för våra lägerdeltagare. För mer info om medlemsavgifter, klicka HÄR.

Anhörig till konfirmandern:

Det måste finnas en anhörig eller vän till familjen i Stockholms närområde som vi kan nå dygnet runt vid eventuell sjukdom eller skada.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN

Ett bidrag på 7 300 kr för medlemmar i Svenska kyrkan som betalar kyrkoskatt är avdraget i lägeravgiften. Godkända lägerarrangörer av Stockholms stift får automatiskt detta bidrag efter att deltagaren slutfört konfirmationslägret. Är deltagaren inte medlem i Svenska kyrkan debiteras ni denna avgift eftersom kyrkans bidrag uteblir.

BETALNING FRÅN UTLANDET

Instruktioner (på engelska) för betalningar från utlandet och utländska adresser hittar ni HÄR.