Lägeranmälan

Den 15 november 2021 öppnar en kölista till våra tre Konfirmationsläger 2023 där barn födda 2008 är välkomna.

Efterfrågan på platser till KSSS tre årliga konfirmationsläger är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill att kunna gå på våra läger på grund av platsbrist. Därför har vi upprättat ett kösystem för våra konfirmationsläger, till fördel för våra medlemmar.

Konfirmationslägren 2021 och 2022 är fullbokade och har en lång kölista.

SÅ HÄR FÖRDLELAR VI PLATSERNA TILL VÅRA LÄGER

Man köper en köplats (150 kr) till ett av våra läger mellan 15-30 november. Då kan man önska vilket läger man i första hand önskar gå. I första hand kommer vi att sortera listan i turordning efter tidpunkt (datum) som LÄGERDELTAGAREN blev medlem i KSSS. Ju längre tid som medlem, desto högre upp på listan.I andra hand kommer vi sortera listan i turordning efter tidpunkten för lägeranmälan. Ju tidigare köanmälan, desto högre upp på listan. Det innebär alltså att det är viktigt att hänga på låset när kölistan öppnas den 15 november, men att KSSS medlemmar kommer att gå före de som inte är medlemmar. Den 1 december 2020 kommer vi att skapa en lista baserat på tidpunkt (datum) som lägerdeltagaren blev medlem i KSSS. Ju längre tid som medlem, desto högre upp på listan. Därefter skicka ut ett antagningsbesked till de som fått en plats.

 

Anmälningar efter 30 november läggs till i slutet av listan utan hänsyn till antal medlemstid i KSSS.

AVGIFTER FÖR KONFIRMATIONSLÄGER 2022

Köavgift: 150 kr

Bokningsavgift: 4 000 kr, sista betalningsdag för antagna 28/2-2021 (återbetalas ej vid avbokning)

Lägeravgift: 17 000 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10-2021

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsintruktioner.

KONFIRMATIONSLÄGER 2021- FULLBOKAT 

VID EVENTUELL AVBOKNING

På grund av rådande pandemi kommer vi att flytta fram sista dagen för avbokning av konfirmationslägret 2021 till 30 april.

Vid avbokning för konfirmationsläger 2021 innan den 31 mars 2021 återbetalas lägeravgiften. Köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning. 

KSSS MEDLEMSKAP

Medlemskap är obligatoriskt för våra lägerdeltagare. Medlemsavgiften ingår inte i lägeravgiften utan betalas separat.

Om lägerdeltagaren inte är medlem sedan tidigare ska medlemsavgiften senast betalas i samband med anmälan. För 2021 är medlemsavgiften 600 kr för 0-19 år. Klicka HÄR för att gå direkt till betalning av medlemsavgifter.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN- FYI

Godkända lägerarrangörer (KSSS) av Stockholms stift får automatiskt ett bidrag efter att deltagaren slutfört konfirmationslägret. Bidraget är på ca 8 350 kr för medlemmar i Svenska kyrkan (de som betalar kyrkoskatt) och är avdraget i lägeravgiften. Är deltagaren inte medlem i Svenska kyrkan debiteras ni denna avgift eftersom kyrkans bidrag uteblir. När man döps blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan (gäller även om man döps på lägret) och förblir så till man aktivt väljer att gå ur. 

BETALNING FRÅN UTLANDET

Instruktioner (på engelska) för betalningar från utlandet och utländska adresser hittar ni HÄR.