LÄGERANMÄLAN KONFIRMATIONSLÄGER 2025

Konfirmationslägren 2025 är fullbokade och reservlistan för 2025 är nu stängd.

Efterfrågan på platser till KSSS tre årliga konfirmationsläger är mycket hög. Vi tycker det är kul att intresset är så stort men dessvärre kommer troligtvis inte alla som vill att kunna gå på våra läger på grund av platsbrist. Därför har vi upprättat ett kösystem för våra konfirmationsläger, till fördel för våra trogna KSSS medlemmar.

LÄNK TILL KSSS-SHOP Ni behöver inte KSSS medlemsnr vid anmälan

SÅ HÄR FÖRDLELAR VI PLATSERNA TILL VÅRA LÄGER

För Konfirmationslägren gäller medlemsförtur för samtliga platser. Man köper en köplats under perioden 15–30 november. Anmälan öppnar kl 12 den 15e november. Köplatsen är personlig och kostar 150 kr, tiden för anmälan under perioden speler INGEN roll. Där kan man önska vilket läger man i förstahand önskar gå.

Den 1 december 2023 kommer vi att skapa en lista baserat på det datum som lägerdeltagaren blev medlem i KSSS. Ju längre tid som medlem, desto högre upp på listan. De som står högst upp på listan får sitt förstahandsval och sen fördelas platserna vart efter. Därefter skickar vi ut ett antagningsbesked per mail den 1 december till de som fått en plats och ett till de som kommer på reservlistan. 

Anmälningar efter 30 november läggs till i slutet av listan utan hänsyn till medlemstid i KSSS. 

AVGIFTER FÖR KONFIRMATIONSLÄGER 2025

Köavgift: 150 kr

Bokningsavgift: 4 000 kr, sista betalningsdag för antagna 28/2-2024 (återbetalas ej vid avbokning)
Lägeravgift: 19 000 kr, sista betalningsdag för antagna 31/10-2024

TOTALT : 23 150 kr plus medlemskap i KSSS (bidraget på ca 9500 kr från Svenska kyrkan är avdraget i lägeravgiften)

Konfirmationsläger 1:  17 juni - 6 juli 2025

Konfirmationsläger 2:   8 - 27 juli 2025

Konfirmationsläger 3:   29 juli - 17 augusti 2025

När deltagaren tilldelats en plats på läger skickas ett antagningsbesked ut med betalningsintruktioner.

Konfirmationsläget  2024 är fullbokade och reservlistan för 2024 är nu stängd.

VID EVENTUELL AVBOKNING

Vid avbokning för konfirmationsläger 2024 innan den 30 april 2024 återbetalas lägeravgiften. Köavgiften och bokningsavgiften återbetalas ej. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning. 

KSSS MEDLEMSKAP

Medlemskap är obligatoriskt för våra lägerdeltagare. Medlemsavgiften ingår inte i lägeravgiften utan betalas separat.

Om lägerdeltagaren inte är medlem sedan tidigare ska medlemsavgiften senast betalas i samband med anmälan. För 2024 är medlemsavgiften 660 kr för 0-19 år. Klicka HÄR för att gå direkt till betalning av medlemsavgifter.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN- FYI

Godkända lägerarrangörer (KSSS) av Stockholms stift får automatiskt ett bidrag efter att deltagaren slutfört konfirmationslägret. Bidraget är på ca 9 400 kr för medlemmar i Svenska kyrkan (de som betalar kyrkoskatt), bidraget är avdraget i lägeravgiften.

När man döps blir man automatiskt medlem i Svenska kyrkan (gäller även om man döps på lägret) och förblir så till man aktivt väljer att gå ur. 

BETALNING FRÅN UTLANDET

Instruktioner (på engelska) för betalningar från utlandet och utländska adresser hittar ni HÄR.