Svenska Sjö

Unikt för oss är att vi ägs av Sveriges ideella båtorganisationer. Deras medlemmar är på så sätt delägare i Svenska Sjö och om de är försäkringstagare delar de på överskottet årligen i form av reducering på kommande års premie.