Konfirmationsläger

KSSS har en lång tradition av att arrangera konfirmationsläger. Till sommaren anordnas tre konfirmationsläger med 44 deltagare på varje läger, hälften flickor och hälften pojkar. Under lägren bor konfirmanderna i stugor med fyra personer i varje rum. Varje läger är tre veckor långt. Anmälan till konfirmationsläger 2021 öppnar 15 november kl 12:00

Under tre veckor på Långholmen i regn, solsken, kyla och värme ägnas dagen åt konfirmationsundervisning och åt segling.

Undervisningen grundar sig i kristen tro och mycket tid ägnas åt att samtala kring och reflektera över existentiella och etiska frågor. Mål är framförallt att lära känna sig själv och skapa många vänner för livet.

Vanligast är att man konfirmerar sig det året man fyller 15 år.

Seglingen sker i IF-båtar där 4 konfirmander placeras i varje båt och lär sig grunderna i kölbåtssegling och skärgårdsnavigering. Under lägret har vi en kortsegling (24 timmar) och en långsegling (4-5 dagar). Inga förkunskaper krävs.

Under 3 veckor i regn, solsken, kyla och värme. Värme är förövrigt nyckelordet för Långholmen, det är här man får uppleva en fantastisk värme och kärlek mellan konfirmander, ledare och präst. 

Under lägret är det helt mobilfritt. Inga mobiltelefoner, dator och andra elektroniska enheter är tillåtna. 

Konfirmationen sker på den sista dagen – en söndag, med konfirmationsgudstjänst i Roslagskulla kyrka. Konfirmanderna kommer göra sina uppträdanden, sånger läsningar mm, efter gudstjänsten tar vi oss tillbaka till Långholmen för en trevlig konfirmationslunch.

Det är alltid kärt att få träffa alla föräldrar, syskon och släktingar efter tre veckor. Sen kommer tårarna när man inser att lägret är slut och man ska lämna sina nya vänner och helt plötsligt äta frukost, lunch och middag, själv! Men det brukar inte dröja länge tills första återträffen.

KSSS seglarkonfirmationsläger är något speciellt, något att minnas och ta med sig, resten av sitt liv.

En del som inte är döpta, väljer att göra det här hos oss på Långholmen, då bjuder vi in föräldrarna till cermonin och det brukar vara mycket fint och uppskattat.

ANHÖRIG TILL LÄGERDELTAGAREN 

Det måste finnas en anhörig eller vän till familjen i Stockholms närområde som vi kan nå dygnet runt vid eventuell sjukdom eller skada.

Trivselregler

Som elev på KSSS öar är det viktigt att du följer lägrens ordningsregler. De har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt.

Alla på KSSS läger...

 • har rätt att känna sig trygga
 • har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
 • har rätt att trivas och få nya kamrater
 • har rätt att ha en trevlig och rolig lägervistelse

På KSSS läger ingriper vi...

 • då vi ser någon far illa
 • mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
 • då ordningsregler bryts

Som deltagare på KSSS seglarläger skall du...

 • respektera alla andra deltagare på lägret
 • respektera ledarna och deras tillsägelser
 • vara rädd om de lokaler och material som vi använder
 • hjälpa till att städa inom de områden vi vistats på
 • komma i tid till alla aktiviteter och uppställningar
 • inte störa pågående lektioner eller andra aktiviteter
 • ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet
 • följa ordningsregler för matsalen
 • alltid bära flytväst när du vistas på eller i båt/brygga

Hemskickning av elev

Den elev som inte följer den ordning och de regler som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lageravgift till föräldrarna.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.

För mer information, klicka på någon av nedan länkar.