KONFIRMATIONSLÄGER PÅ LÅNGHOLMEN

KSSS har en lång tradition av att arrangera konfirmationsläger. Till sommaren anordnas tre konfirmationsläger med 44 deltagare på varje läger, hälften flickor och hälften pojkar. Under lägren bor konfirmanderna i stugor med fyra personer i varje rum i tre olika baracker. Varje rum har en till två faddrar. Boendefördelningen sköts av lägercheferna. Det går inte att önska sovkompisar - alla ska bli kompisar! Varje läger är tre veckor långt.

Dagarna på Långholmen ägnas åt konfirmationsundervisning, seglig och massor av annat av skoj. KSSS seglarkonfirmationsläger är något speciellt, en tid att lära känna sig själv och skapa många vänner för livet. Under tre veckor i regn, solsken, kyla och värme får man uppleva en fantastisk gemenskap och kärlek mellan konfirmander, ledare och präst. På lägret pratar man om olika frågor i små eller stora grupper. Undervisningen grundar sig i kristen tro och mycket tid ägnas åt att samtala kring och reflektera över existentiella och etiska frågor. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill. Du får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått fundera på frågor som du tycker är viktiga tillsammans med andra, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen.

Seglingen sker i IF-båtar där fyra konfirmander seglar i varje båt och lär sig grunderna i kölbåtssegling och skärgårdsnavigering. Under lägret har vi en långsegling (4-5 dagar). Inga förkunskaper krävs.

Konfirmationen sker på den sista dagen – en söndag, med konfirmationsgudstjänst i Roslagskulla kyrka.

En del som inte är döpta, väljer att göra det här hos oss på Långholmen. Självklart bjuder vi in föräldrarna till cermonin, det brukar vara mycket fint och uppskattat.

Utöver prästen så jobbar det ca 18 konfirmationsledare på lägret, det deltar i undervisningen både på land och vattnet.

Inför lägret ska konfirmanden deltagit vid minst 12 gudstjänster. Besök gärna både högmässor (söndagar kl 11) och veckomässor. 

För att hitta information om vart du kan gå i kyrkan, besök: www.svenskakyrkan.se

En dag på Långholmen

 •  7.15  Väckning
 •  8.00  Morgonuppställning, sedan frukost
 •  9.00   Konfapass med prästen
 • 12.00  Lunch
 • 13.00  Uppställning inför segling
 • 17.30  Uppställning inför middag
 • 18.50  Kvällsaktivitet
 • 21.00  Kvällsandakt
 • 22.00  Nattning med faddrar
 • 22.30  Släckt och godnatt 

Trivselregler

Som elev på KSSS öar är det viktigt att du följer lägrens trivselregler. De har kommit till för att skapa trivsel för såväl elever som ledare och för att alla skall ha så roligt som möjligt.

Under lägret är det helt mobilfritt. Inga mobiltelefoner, dator och andra elektroniska enheter är tillåtna.

Alla på KSSS läger...

 • har rätt att känna sig trygga
 • har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
 • har rätt att trivas och få nya kamrater
 • har rätt att ha en trevlig och rolig lägervistelse

På KSSS läger ingriper vi...

 • då vi ser någon far illa
 • mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
 • då ordningsregler bryts

Som deltagare på KSSS seglarläger skall du...

 • respektera alla andra deltagare på lägret
 • respektera ledarna och deras tillsägelser
 • vara rädd om de lokaler och material som vi använder
 • hjälpa till att städa inom de områden vi vistats på
 • komma i tid till alla aktiviteter och uppställningar
 • inte störa pågående lektioner eller andra aktiviteter
 • ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet
 • följa ordningsregler för matsalen
 • alltid bära flytväst när du vistas på eller i båt/brygga

Hemskickning av elev

Den elev som inte följer den ordning och de regler som gäller på KSSS kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan elev eller ledare. Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lageravgift till föräldrarna.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.

Det måste finnas en anhörig eller vän till familjen i Stockholms närområde som vi kan nå dygnet runt vid eventuell sjukdom eller skada.