KSSS Hållbarhet - Naturen är vår drivkraft

KSSS strävar efter att bedriva sin verksamhet hållbart. Det hållbara arbetet är långsiktigt och har sitt första fokus i miljöfrågor, som i förlängningen även har ekonomiska och sociala implikationer. Vi inkluderar även vikten av en hållbar organisation.

KSSS ser att det hållbara arbetet ska inkludera samtliga KSSS värdeord: Ledande, Inkluderande, Ansvar och Tradition.

- Vi vill vara ledande inom seglingen på temat hållbarhet.

- Vi vill engagera och inkludera våra medlemmar, våra ideella krafter, våra anställda och våra partners i vårt hållbarhetsarbete.

- Vi vill ta ansvar för vår miljö och samtidigt värna om våra traditioner.

- Vi tror på att samarbeta med andra, individer, företag, organisationer, i vårt hållbarhetsarbete.

- Vi fokuserar särskilt på FN:s globala hållbarhetsmål #14 (hav och marina resurser) samt #17 (partnerskap).

- Vi vill följa metodiken ”5R: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle,”.

- Vi har definierat 2019 som år ”noll”, varefter vi dokumenterar och mäter våra hållbarhetsinitiativ.

 

KSSS Styrelse

30 nov 2019