Förståelse för havet är nyckeln

Runt om i världen satsas det mycket på att skydda havsmiljön. Eftersom det är lättare att värna och ta hand om något man har förståelse för så behöver vi människor förstå hur vi påverkar havet och hur havet påverkar oss. Denna kunskap går under benämningen Ocean Literacy, eller havsmedvetenhet på svenska och KSSS vill vara en aktiv del i detta.

FN har utnämnt år 2021–2030 till årtiondet för havsforskning och hållbar utveckling (Decade of Ocean Science for Sustainable Development). Ett av de prioriterade områdena är ett kunskapslyft som benämns Havsmedvetenhet. Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, i stället för att på grund av okunskap eventuellt agera i motsatt riktning.

"Det största hotet mot havet, och därmed mot oss själva, är okunnighet" Sylvia Earle, världsberömd havsforskare.

Som en av världens största klubbar kan och vill KSSS vara en del av detta kunskapslyft på lokal, nationell och internationell nivå.

KSSS i samarbete med The Ocean Race och World Sailing
The Ocean Race (TOR) och Internationella Seglarförbundet, World Sailing och är prisbelönta för sitt arbete med hållbarhetsfrågor. TOR har tagit fram ett utbildningsprogram ”Champions for the Sea” där kursdeltagarna får en utbildning i havsmedvetenhet. Tack vare KSSS stora intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor har vi nu erbjudits att vara en pilot-klubb som kan dra nytta av detta fantastiska utbildningsmaterial och därmed bidra till ökad havsmedvetenhet. Vi kommer att börja med våra läger redan i sommar efter det att en del av materialet översatts till svenska.

Stockholm Ocean Hub
Vår planerade gäst- och eventhamn vid Djurgården i Stockholm kommer också att få namnet Stockholm Ocean Hub (SOH). Med SOH vill vi skapa en arena för Stockholm att kraftsamla kring hållbara hav och skapa engagemang genom ökad havsmedvetenhet och består av flera delar.
Med utbildningsmaterialet från The Ocean Race som grund skapar vi ett center för upplevelsebaserat lärande på Djurgården. Förutom alla besökare som kommer till vår hamn som gäster, deltagare eller gäster har vi också möjlighet att bjuda in barn, ungdomar och vuxna att ta del av kunskapen om havet. I kombination med mikrokurser kan vi genomföra prova-på-segling och annan praktisk kunskap.

Dessutom sitter vi på en unik koppling till näringslivet och beslutsfattare i Stockholm vilket gör att vi kan göra stor skillnad. Vår roll blir att arrangera möten engagerande seminarier tex relaterade till havsmedvetenhet och hållbarhet. Något som vi redan kommit en bra bit tillsammans med våra partners. Den 16 juni medverkar vi i The Ocean Race Summit som är ett av stegen i denna viktiga resa.

Relay4Nature
Relay4Nature är en global stafett där The Ocean Race sätter fokus på havens roll i klimatförändringarna. Målet är att Relay4Nature kopplar samman politiker, företag, folkrörelser och forskningen i budskapet att haven är förutsättningen för mänskligt liv och att det internationella samfundet snabbt måste fatta omfattande beslut för att skydda det.
Till Stockholm kom stafettpinnen med The Ocean Race båtarna. I Stockholm fick förre vice statsministern och miljö- och klimatministern Isabella Lövin stafettpinnen. Därefter hade Baltic Sea Science Center och KSSS stafettpinnen för att sedan lämna över till The Ocean Race för segling till Holland och nya beslutsfattare.
Den som för tillfället innehar stafettpinnen uppmanas att skriva ett upprop som stöd för havet och sedan placera meddelandet i stafettpinnen. Alla meddelanden kommer att presenteras på FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november 2021.

Ocean Literacy - Havsmedvetenhet
För att vi ska kunna skydda havet är det mycket viktigt för alla att förstå vårt förhållande till det och påverkan det har på oss (och vice versa) detta kallas ”Havsmedvetenhet”.