Intresseanmälan Vinterplats

 • Vinterplatsen på Sandhamn kan utnyttjas fr.om. 1 oktober t.o.m. 30 april.
 • Avgiften per säsong är 10 000kr upp till 42 fot.
 • Om båten lämnas i hamnen tidigare än 1 oktober samt hämtas efter 30 april så debiteras hamnavgift enligt gällande prislista.
 • Förtöjning sker med mooringlinor.
 • Skepparen är ansvarig för att båten är ordentligt förtöjd så att den inte skadas och/eller skadar anläggningen och/eller andra båtar.
 • KSSS tillhandahåller el-anslutning till båtarna för egen värmekälla. Det ingår 2500Kwh per säsong, därefter tillkommer en kostnad om 2 kr/kWh.
 • Tillsyn av anläggningen samt båtarna i hamnen sker i samarbete med Sandhamns verkstad.
 • Tillsyn sker löpande men minst en gång per vecka. Vid dåligt väder och hård vind oftare än så.
 • Extra tillsyn: t.ex. Underhåll och service diskuteras direkt med verkstan och avtalas utanför vinterplatsavtalet.
 • Vid minusgrader hålls vattnet isfritt kring båtarna. (Vid extremt väder kan vi ej garantera att det är 100% isfritt)
 • Vatten finns ej att tillgå på bryggorna, dock finns det i anslutning till hamnen.
 • Det är förbjudet att bedriva kommersiell verksamhet på båten utan särskilt tillstånd.