Vädermodeller & prognoser

Atmosfärens processer kan beskrivas med en uppsättning komplexa ekvationer som vi tyvärr inte har någon exakt lösning till. Däremot kan vi genom ett antal antaganden försöka approximera lösningen till ekvationerna med hjälp av datorer. Detta är vädermodellernas jobb. Man kan dela in vädermodellerna i globala modeller och lokala modeller.

Globala vädermodeller

Det är främst två globala väderprognosmodeller som används brett; en amerikansk (GFS), och en Europeisk (ECMWF eller EC). All GFS-data är fri för alla medans bara en lite del EC-data finns fritt tillgängligt. Beräkningarna i dessa modeller görs på ett ganska glest geografiskt rutnät och därför kan man inte räkna med en särkilt hög detaljrikedom i dessa prognoser. Med andra ord så är de globala prognoserna perfekta för att se var nästa lågtryck kommer bildas eller hur en front kommer förflyttas i stort. Däremot är de kanske inte så bra för att förutse hur mycket det kommer blåsa när man ska runda Hoburgen.

Lokala vädermodeller

Flera väderinstitut och privata företag använder de globala prognoserna som indata till lokala vädermodeller. I dessa modeller görs beräkningarna på ett tätare rutnät och därför kan de ge en större detaljrikedom. Man brukar benämna avståndet mellan rutorna i en modell för dess upplösning. Desto högre upplösning (tätare rutnät), desto mer finskaliga fenomen har modellen möjlighet att beskriva. Exempel på lokala vädermodeller är HIRLAM, AROME, WRF och COAMPS.

Uppdateringar

I de allra flesta fall ges tidsangivelser i samband med väder i UTC-tid. UTC-tid ligger en timme efter svensk vintertid och 2 timmar efter svensk sommartid.De globala modellerna körs 4 ggr/dygn och startar 00, 06, 12 och 18 UTC. Beroende på hur lång prognos man vill ha så tar det ca 4-6 timmar innan beräkningarna är färdiga. Om man sedan vill köra en lokal modell så tar det ytterligare ca 2-4 timmar innan man får sitt slutresultat. Detta innebär således att prognosen från en lokal högupplöst modell som grundar sig på data från 00-cykeln kanske inte publiceras förrän mellan kl 08 och kl 12 svensk sommartid. Därför är det viktigt att lära sig när ny data från ens favoritkällor publiceras. Väderprognoser är verkligen en färskvara och det lönar sig att hela tiden se till att man tittar på den senaste prognosen.

GRIB-filer

GRIB är ett filformat som används för att paketera väderinformation. Ofta levereras väderprognoser i detta filformat. Det finns flera olika leverantörer av GRIB-filer och det finns även olika mjukvaror för att visa innehållet i filerna. Länkar till GRIB-filer och GRIB-läsare finns nedan.