Vilken data ska man använda?

Mycket handlar om att hitta källor som man tycker det är smidigt att jobba med och som man litar på. Det är bra att ha en källa för varje typ av observation (väderstationer, radar och satellit), en källa för analyskartor och sedan 2 eller fler källor med prognoser från vädermodeller. Välj gärna vädermodeller så att du har data från de 2 olika globala modellerna (GFS och EC). Om det är stor spridning mellan vad prognoserna visar så är det ofta ett mer svårprognostiserat väderläge. När man har valt ut de väderkällor som man främst vill arbeta med är det bra att skapa ett tidschema som visar när alla dessa källor publicerar ny data.