Nu är det dags att söka stipendier ur Mange Olssons Minnesfond

Minnesfonden delar årligen ut stipendier till unga seglare i Sverige och 2015 var KSSS Emil Järudd en av stipendiemottagarna.

Magnus ”Mange” Olsson - en av världens mest kände, meriterade och beundrade havskappseglare - avled våren 2013. Mange älskade havskappsegling och efter hans bortgång bildades Mange Olssons Minnesfond med syfte att uppmuntra och stödja personer och organisationer som likt Mange Olsson, optimistiskt arbetar för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Gärna i Manges anda, dvs. med glädje och entusiasm. Läs mer och ansök på www.mangeolssonsminnesfond.se