Ny IF till KSSS

KSSS lägerverksamhet har fått en fantastisk IF som donation. Familjen Thunell är Donatorn och båten överlämnades den 7 juni till KSSS Lägeransvariga Ann-Charlotte Karlsson.

IF-båten som ägdes av Yvonne Thunell mamma Berit som seglade båten ända upp i 80:års åldern. Båten är en unik IF med både inombordare och rullstor.

”Båten är en riktig pärla och kommer användas vid KSSS läger på Lökholmen” berättar Ann-Charlotte.

KSSS tackar varmt familjen Thunell för den generösa gåvan.