KSSS årliga medlemsutskick i digital skepnad

Med syfte att minska påverkan på miljön går vi nu över till att skicka vårt årliga medlemsskick digitalt för första gången.

Inom de närmaste dagarna kommer större delen av KSSS medlemmar att få det årliga medlemsutskicket via e-post. Medlemsutskicket 2018 innehåller; Medlemsfaktura, Medlemsenkät och 2019-års Medlemsfolder.

För att du skall få information och ta del av erbjudanden är det viktigt att vi har rätt e-postadress till dig som medlem. Kontakta gärna KSSS på [email protected] och meddela den e-postadress du vill att vi använder för kommunikation med dig (uppge gärna medlemsnummer). I dagsläget saknar drygt ca 400 e-postadresser.