Coca-Cola European Partners ny huvudpartner till KSSS

Haven är seglarens arena och vinden är drivkraften. För KSSS är det därför helt naturligt att samarbeta med partners som värnar om vår miljö och vill vara med och bidra till en bättre värld. Nu inleder KSSS ett samarbete med Coca-Cola European Partners som går in i samarbetet för att bidra till att skapa uppmärksamhet kring hållbarhetsfrågor.

Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) har en bred verksamhet som sträcker sig från nybörjar- och prova-på-segling till elitsatsande seglare. Havet och naturen är en självklar del i verksamheten. KSSS strävar efter att hitta samarbeten med partners som delar klubbens bild av att vi tillsammans kan göra skillnad och skapa en bättre värld.

Coca-Cola har en ambitiös strategi för hela Västeuropa där Sverige är ledande inom flera områden. Strategin inkluderar bland annat lägre klimatavtryck, reducerat sockerinnehåll i dryckerna, minskad vattenförbrukning, hållbara transporter och inte minst hållbara förpackningar.

- Vi arbetar kontinuerligt med att öka mängden återvunnen plast i våra flaskor. För att kunna öka den siffran måste förpackningarna komma in i retursystemet. Coca-Cola i Sverige har som åtagande att varje burk och flaska ska samlas in och inte bli till skräp eller hamna i naturen. Vi arbetar redan hårt för att öka kännedomen om behovet av insamling och genom att bli huvudpartner till KSSS hoppas vi att nå ut till ännu fler, säger Lisa Wahlström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coca-Cola European Partners i Sverige.

För KSSS är det ett naturligt samarbete då vi delar samma mål.

- Det känns fantastiskt kul att samarbeta med Coca-Cola European Partners. Vårt samarbete kommer i mångt och mycket att handla om att informera om vikten av återvinning i Sverige. Trots att Sverige är världsledande kan vi göra mer, framförallt för att minska nedskräpning i vår natur och istället se till att det samlas in och återvinns. Genom KSSS seglarläger, träningsverksamhet, seglingstävlingar och hamnar i skärgården kan vi informera om detta på ett naturligt och relevant sätt på platser där vi normal inte når ut lika bra. Dessutom kan vi som internationellt ledande klubb påverka seglare och klubbar i hela världen att haka på det återvinningsarbete där Sverige är världsledande, säger Stefan Rahm, Klubbdirektör på KSSS.

Startpunkten för samarbetet med Coca-Cola European Partners blir världens största årligen återkommande havskappsegling ÅF Offshore Race, där Coca-Cola kommer att finnas på plats.