Hylla KSSS på 190-årsdagen

Nu på fredag firar KSSS 190 år sedan Sällskapet bildades på Skeppsholmen, 15 maj 1830. Trots att Coronaviruset ger oss begränsningar vill hylla denna fantastiska klubb tillsammans med er. Så häng på oavsett om ni befinner er hemma, i eller vid båten, på jobbet eller på någon av KSSS anläggningar.

ENGLISH VERSION BELOW

Med syfte att hylla 190-åringen vill vi ha hjälp av dig om du har eller haft en relation till KSSS. Dvs oavsett om du är medlem idag eller om du tillhör gruppen tidigare medlemmar, regattadeltagare, lägerdeltagare eller besökare i någon av våra hamnar.

Då vi inte kan träffas fysiskt har vi istället beslutat oss för att hyllningen kan bestå i en bild som kanske beskriver vad KSSS betyder/har betytt för dig. Startskottet går på självaste födelsedagen den 15 maj klockan 15:00.

Instruktioner

Skicka ett foto (nytt eller gammalt). Det kan tex. vara ett diplom från ett seglarläger, en gammal pokal som farfar vann, en båt du seglat på någon av KSSS kappseglingar med osv eller om ni bara är ett gäng som minns och vill hylla KSSS denna dag.

Tänk på att det är positivt om det syns att det är KSSS på bilden (KSSS märket syns) och skriv gärna några korta rader om vad bilden beskriver.

Skicka till [email protected] med ämnesraden ”KSSS_190”. KSSS vill ha tillåtelse att använda materialet för eget bruk.

Vi kommer sedan att publicera de flesta av bidragen på KSSS Facebooksida och/eller Instagram.

Hyllningarna (och tävlingen) pågår från 15 maj till slutet på säsongen 2020, som vi definierar som 17 oktober då vi förhoppningsvis har KSSS Klubbmästerskap i Saltsjöbaden.

Som tack kommer vi att lotta ut ett antal fina priser från våra partners bland deltagarna.

Varmt välkomna att delta, vi ser fram emot många inspirerande bidrag.

Bild: Bilden är från KSSS 100 årsjubiluem 1930 då Jubileumsmiddag hölls i Stockholms Stadshus för över 1000 personer.

ENG - Celebrate KSSS on the 190th anniversary

This Friday, KSSS celebrates 190 years since the club was started at Skeppsholmen, May 15, 1830. Although the Corona virus gives us restrictions, we want to pay tribute to this fantastic club together with you. So please join us in this celebration whether you are at home, in or near the boat, at work or at any of the KSSS facilities.

With the goal to celebrate our 190-year-old, we want help from you. That is whether you are a member today or if you are a former member, a regatta participant, a camp participants or a visitor to any of our ports.

Since we cannot meet physically, we have instead decided that the tribute may consist of an image that perhaps describes what KSSS means / has meant to you. The start gun for this tribute goes on the very birthday on May 15 at 15:00.

Instructions

Send a photo (new or old). It can, for example, be a diploma from a sailing camp, an old trophy that Grandpa won, a boat that you sailed on in a KSSS regatta, etc. or if you are just a small group of people who remember and want to pay tribute to KSSS this year.

Keep in mind that it is positive if the KSSS logotype is in the picture (the KSSS mark is visible) in some sort of way and please write a few short lines about what the picture describes.

Send your contribution to [email protected] with "KSSS_190" as subject. KSSS wants permission to use the material for its own use.

We will then publish most of the tributes on the KSSS Facebook page and / or Instagram.

The tributes (and competition) will run from May 15 until the end of the 2020 season, which we define as October 17 when we hopefully have the KSSS Club Championship in Saltsjöbaden.

I order to thank you we will be giving away many great prizes from our partners to the participants.

Welcome to participate, we look forward to many inspiring contributions.

Picture: The picture is from KSSS 100th anniversary in 1930 when the anniversary dinner was held in the Stockholm City Hall for over 1000 people.