Sandhamn Open blir shorthanded regatta

KSSS jobbar vidare med siktet att våra medlemmar, funktionärer och gäster skall få komma ut på havet trots prövande tider. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika folksamlingar och hålla social distansering kommer vi att köra Sandhamn Open som en distanskappsegling på havet för klassen Shorthanded.

Det är en prövande tid för oss alla på olika sätt. Vi på KSSS vill bidra till att minska takten av smittspridningen av coronaviruset, men samtidigt erbjuda idrott och aktiviteter på och vid havet på ett säkert sätt. Utifrån detta perspektiv jobbar vi vidare för att så många av vårens och sommarens aktiviteter (träningsverksamhet, läger, regattor etc.) ska kunna genomföras med hänsyn taget till gällande råd och rekommendationer.

Baserat på riktlinjer från Folkhälsomyndigheten att undvika folksamlingar och hålla social distansering ställer vi in distanskappseglingen och bankappseglingen för fullcrew samt distanskappseglingen för multihull under Sandhamn Open den 5–7 juni.

Vi planerar emellertid att fortsatt köra distanskappsegling för Shorthanded-klassen. Detta gör vi genom att vi som arrangör vidtar ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi behöver också hjälp av besättningar och funktionärer att ta ansvar för att bidra till att undvika smittspridning. Bland åtgärderna återfinns digitalt skepparmöte och webbsänd prisutdelning med mera men också en uppmaning att extra noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer såsom undvika resor inom Sverige, stanna hemma om du är sjuk, undvika publika transportmedel med mera. Mer om hur vi tänkt oss detta framgår av Inbjudan till tävlingen på nedanstående länk.

När det gäller kommande tävlingar är vår plan fortsatt att ta beslut kring genomförande när det är ca tre veckor kvar till respektive tävling. Detta för att kunna planera enligt inbjudan och ge seglare och funktionärer en chans att ta ställning till sitt deltagande. I vissa fall kan andra faktorer göra är vi tvungna att ta beslut tidigare.

När det gäller tävlingen Gotland Runt och evenemanget i Stockholm jobbar vi på flera olika spår med syfte att genomföra tävlingen. Vi jobbar också fortsatt på att våra sommarläger skall genomföras som planerat.

Det är en jobbig tid men samtidigt vill vi uppmuntra folk att vara ute i friska luften om det sker på ett säkert sätt.