KSSS levererar på 5-klubbsregattan i Newport

The Atlantic Round (TAR) och 5-klubbsregattan avgörs just nu i Newport, Rhode Island i North American Station:s (NAS) regi. Här kommer en färsk hälsningar och rapport från vår ordförande Patrik Salén.

NAS bildades 1945 på ett initiativ av ett fåtal KSSS medlemmar som såg intresse av att samla svenska och amerikanska seglare för att stärka banden mellan klubbarna och särskilt kring kappsegling, eskadersegling och även båtbyggarkonsten. Över åren har även KDY, KNS, NJK och GKSS anslutit. Samarbetet mellan de nordiska kubbarna och NAS har varit ytterst gynnsamt på flera nivåer och det finns ett flertal positiva utbyten mellan klubbarna. Dels stöttat NAS ett utbytesprogram för juniorerna från de olika klubbarna varje år. Därtill ordnar NAS en årlig julmiddag i december i New York och planerar nu en eskadersegling i New England nästa sommar, där alla de nordiska klubbarnas medlemmar är välkomna.

Ur detta sammanhang har även två kappseglingar skapats, med lite olika ursprung, men i sin nuvarande form så är det 5-klubbsregattan för ungdomar och TAR för de mer seniora seglarna. Kappseglingarna roterar mellan klubbarna varje år, dock med undantaget att var tredje år skall den förläggas på USA:s östkust. Till TAR är det förväntat att delar av klubbarnas styrelser och andra kommittéledamöter deltar, för att utbyta erfarenheter och kunskap emellan klubbarna.

På plats har ungdomslaget bestått av Hanna Kobaa, Märta Wijkström, Love Molitor och Oscar Bratt med Paulina som coach. TAR laget blev i år jag själv med dotter Patricia samt två KSSS medlemmar som bor i Newport, Rodger och Blaise Ekart. Tävlingarna har genomförts i J22:or med utgångspunkt från det imponerande seglingscentrat ”Sail Newport”. Seglingarna var växelvis 5-klubb och TAR, med härliga sol, vind och strömförhållande, i allt från lättvind till en sista dag i TAR med byar upp till 12-13 m/s. KSSS visade sig på sin bästa sida och bemästrade väderförhållande och båt mycket väl och kan resa hem rakryggade, stolta och med många nya vänskapsband knutna. Prisutdelning och regattamiddag på NYYC stolta klubbhus ”Harbour Court” var en härlig avslutning på regattan.

Resultatet blev: 5-klubbsregattan (2:a plats, vinnare NAS), Swope Memorial (2:a plats, vinnare GKSS) samt vinst för KSSS i TAR (2:a plats KNS).

Vi tackar NAS för ett trevligt arrangemang, i en av världens mest inspirerande seglarstäder, med mängder av trevliga utbyten mellan klubbarna som stärker oss inför framtiden. Nästa år är det NJK som står värd och 2026 blir det återigen KSSS tur.

Seglarhälsningar,
Patrik