Coca-Cola i Sverige sjösätter kampanj under Gotland Runt för att förebygga nedskräpning och öka insamlingen i skärgården

I samband med att världens största havskappsegling Gotland Runt går av stapeln lanserar Coca-Cola i Sverige en insamlingskampanj för att betona vikten av att alla förpackningar samlas in. Genom ett långsiktigt samarbete mellan Coca-cola i Sverige, Håll Sverige Rent och Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) inleds också en gemensam beteendestudie på Sandhamn för att minska nedskräpningen i skärgården.

Coca-Cola har som globalt mål att varje såld flaska och burk ska samlas in innan 2030. En viktig del av arbetet för ett minskat klimatavtryck, att bidra till en cirkulär ekonomi samt minskad nedskräpning. Detta mål går hand i hand med Returpacks nationella målsättning om 90 procents återvinningsgrad.

I Sverige pantas drygt 8 av 10 flaskor, vilket är ett starkt resultat. Men det finns fortfarande många flaskor som inte samlas in. Som en del av en global och nationell kampanj för att öka konsumenternas medvetenhet om förpackningar och återvinning lanserar Coca-Cola i Sverige en insamlingskampanj i skärgården.

– Med kampanjen vill vi öka konsumenternas medvetenhet om vikten av att panta och uppmuntra till återvinning, samverkan är avgörande för att möjliggöra en cirkulär ekonomi för förpackningar, säger Lisa Wahlström, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Som en del av kampanjen ingår Coca-Cola i Sverige ett fördjupat samarbete med sina långsiktiga partners Håll Sverige Rent och Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS. Och i samband med att världens största havskappsegling Gotland Runt startar på Sandhamn inleder Coca-Cola i Sverige en gemensam beteendestudie med dessa partners.

Studien har som mål att öka kunskapen om vad som hindrar konsumenter från att lämna in sina tomma förpackningar till pantsystemet samt att hitta potentiella förslag för lösningar för ökad insamling och minskad nedskräpning i skärgården. I ett slutet samhälle som Sandhamn går det att studera och utvärdera en helhet som kommer att kunna appliceras på den svenska skärgårdsmiljön i stort. Utöver studien kommer också ett större antal insamlingskärl att placeras ut på Sandhamn samt de närliggande öarna Lökholmen och Telegrafholmen.

 

Fakta om Gotland Runt
Världens största årliga havskappsegling Gotland Runt startar från Sandhamn den 30 juni 2024. Upp till 250 båtar startar utanför Sandhamn för att runda Gotland och gå i mål i Sandhamn. Banan tar cirka 2-3 dygn för de flesta segelbåtarna.

Fakta om studien
Studien kommer att undersöka hur infrastrukturen för avfall ser ut på Sandhamn, var pantkärlen står och var man hittar burkar och flaskor som hamnar utanför systemet. Hur och var människor rör sig på ön ska även undersökas, liksom skärgårdsbesökares beteenden kopplat till insamling av förpackningar. Studien omfattar plockanalyser av restavfall och pantkärl, intervjuer och observationer.