LOVA - segla högre! Frigör seglingens magi för ryggmärgsskadade

I den mäktiga ytterskärgården, där havet möter horisonten, finner vi den kanske vackraste och mest häpnadsväckande delen av skärgården. Här finns inga regler och oändligt med möjligheter. Att befinna sig ute på en segelbåt och känna segelvinden, väcker onekligen en stark känsla av frihet. En frihet som ska vara tillgänglig för alla, där man inte ska hindras av fysiska begränsningar. Detta budskap har tagits tillvara på och realiserats av LOVA - segla högre som bjuder in ryggmärgsskadade att segla in i några av de mest fartfyllda och vackraste panoraman i landet.

Sommaren 2023 startade det inspirerande initiativet LOVA - segla högre. Fyra båtar samt följebåtar begav sig ut på en eskadersegling från Arholma till Landsort i fyra etapper. Seglarna ombord på båtarna i denna armada hade dock andra förutsättningar. De hade alla olika ryggmärgsskador som tidigare hindrat dem från att segla under längre perioder i det yttersta havsbandet. Nu däremot, var en sak säker; det skulle inte hindra dem denna gång. Trots något okonventionella metoder och kanske lite smärta var det inte något som stoppade detta fantastiska äventyr. De hinder som många ryggmärgsskadade möter på land var nu bokstavligen bortblåsta. 

Tack vare tekniska innovationer kan idag ryggmärgsskadade få möjligheten att segla båtar och ta del av seglingens magi. Detta har dock skett inomskärs och att segla utomskärs har betraktas som en betydligt mer komplicerad apparat. Av den anledningen har många ryggmärgsskadade inte haft möjligheten att delta i eskaderseglingar i ytterskärgården. LOVA - segla högre vill ändra på det och se till att alla som vill får möjligheten att uppleva det vår natur har att erbjuda. Den starka brisen, höga vågorna, utrustningen och begränsningarna påverkar inte längre.

Många ser på segling som en aktivitet för de som är starka och spänstiga men sanningen är att segling inte kräver en stark kropp, utan snarare en stark vilja. Att segling är lätt har ingen heller påstått men om man bestämmer sig för att klara det slås man av den ofattbara friheten som det medför. Detta har frestat allt från vardagsseglaren till de som tar sig an världens största hav. Med en stark vilja är ingenting omöjligt oavsett fysiska begränsningar. 

Sommaren 2024 går succékonceptet i repris. I början av juni ger sig några tappra ryggmärgsskadade seglare ut på sjön och får känna att deras fysiska begränsningar inte hindrar dem från att bemästra seglingen. Spinalis, SKOTA HEM, SHSS och Handicat har tillsammans skapat detta projekt som tar seglingen till nya nivåer och projektet är ännu i sin linda. I framtiden vill de möjliggöra att fler ryggmärgsskadade får kryssa fram i nya farvatten.

Havet har under decennierna inspirerat människan och inneburit en befrielse. Segling medför en påtaglig magi som är svår att finna på andra ställen. LOVA - segla högre lossar ankaret av förutfattade meningar och släpper ut seglen för en värld där segling ska finnas tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar.

I över 25 års tid har stiftelsen Skota Hem bedrivit sin unika seglingsverksamhet för personer med funktionsvariationer vid KSSS anläggning i Saltsjöbaden och organisationerna har ett mycket nära samarbete. KSSS är stolta över att ha så fina sammarbetspartners i Skota Hem. Hoppas fler inspireras av detta fina initiativ skapat av Skota Hem och Spinalis.