Indian Heat Regatta

KLASSER: SRS (>1,00) / FAREAST 28R
DATUM: 19-20 SEPTEMBER
PLATS: SALTSJÖBADEN
RESULTAT: SRS - Slutligt
  FAREAST 28R - Slutligt
JURY:

Protesttid 13:50 (20/9)

SKEPPARMÖTE: Presentation från skepparmötet
LÄNK TILL WHATSAPP: WhatsApp
SEGLINGSFÖRESKRIFTER: SF med banskiss
INBJUDAN: INDIAN HEAT REGATTA
  Tillägg#1 till inbjudan
DELTAGARE/STARTLISTOR: FAREAST 28R
  SRS