Väder

Väderinformation och tips med inriktning på Gotland Runt och andra regattor.

 

Vädermodeller och prognoser

 • Globala modeller visar storskalig prognos - EC och GFS
 • Lokala modeller visar mer detaljerad prognos - Har EC eller GFS som indata
 • Uppdateringar - 4 cykler per dygn, 00, 06, 12 och 18 UTC
 • GRIB-format - Ett filformat för väderdata

Analyskarta

 • Visar storkaliga väderläget just nu. Baseras på observationer. Fronter, tryck m.m är utritat av meteorolog.

Observationer

 • Underskattat att använda vid segling. Visar både vad som händer just nu och kan användas för att validera prognoser.
 • Väderstationer - Punktmätningar finns runt om i skärgården av vind.
 • Radar - Visar nederbörd. Bra för att lokalisera fronter i verkligheten.
 • Satellit - Visar molntäcket. Ok för att lokalisera fronter i verkligheten. 

Vilken data ska man använda?

 • Välj ut källor som man tycker är smidiga att arbeta med och som man har förtroende för. Gärna en källa för varje typ av observation (mätstation, radar, satellit), en källa för analyskartor och 2 eller fler källor för prognoser där man gärna vill få med prognoser som baseras på både EC och GFS.
 • Skapa ett tidschema för när nya data publiceras. Väderprognoser är en färskvara.

Arbetsflöde för bearbetning av data

 • Skapa en rutin med tydliga steg som ska göras när en ny prognos finns tillgänglig. Gå igenom prognosen tillsammans med observationer. Analysera och sammanfatta. Kommunicera med besättningen.

Länkar

 • Analyser
 • Observationer - Mätstationer
 • Observationer - Radar
 • Observationer - Satellit
 • Prognoser - GRIB-filer
 • Prognoser - Kartor, hemsidor & appar
 • Diverse
 • Mjukvara