Analyskarta

En analyskarta är en beskrivning av väderläget just nu. Den ritas av en prognosmeteorolog som använder all möjlig data som finns tillgänglig för att rita ut symboler för åtminstone tryck (isobarer), fronter och hög- och lågtryckscentrum. Ofta kan man finna fler symboler som visar t.ex. tråg, dimma, nederbörd, blixtar m.m. En analyskarta är väldigt användbar då det ofta är den karta som bäst visualiserar vad som faktiskt sker i verkligheten och inte bara i modeller. För seglaren är analyskartan viktigt för att få en bild av det storskaliga väderläget.