Arbetsflöde för bearbetning av data

Det kan vara bra att arbeta fram en rutin för hur man ska ta in och analysera väderdata före och under en kappsegling. Definiera tydliga steg som ska göras varje gång som man bearbetar den senaste prognosen. Ett exempel på ett sådant arbetsflöde kan vara:

 • Ladda hem den nya prognosen.
 • Titta på den senaste analyskartan för att få en överblick över väderläget. Titta även på tidigare analyskartor för att se hur det har utvecklats.
 • Läs meteorologens kommentar på SMHI.
 • Jämför prognosen med analyskartan. Försök lokalisera fronter i prognosen mha isobarerna och analyskartan.
 • Jämför även med radarbild och satellitbild.
 • Jämför med observerad vind vid mätstationer. Anteckna vad det blåser på olika ställen och ha detta nära till hands.
 • Spela upp prognosen fram och tillbaka i tiden och ställ dig frågorna:
 • Var är vi i förhållande till vädret?
 • Vart är vi på väg i förhållande till vädret?
 • Vad kan vi tänkas möta för väder? När och var?
 • Vad innebär detta i förhållande till våra konkurrenter?
 • Om du har en routing-mjukvara kan du testa att routa fram till nästa märke.
 • Sammanfatta din analys i några korta punkter.
 • Jämför med en annan prognos. Sammanfatta likheter/skillnader.
 • Kommunicera med resten av besättningen.
 • Titta regelbundet på nya observationer (radar, satellit, mätstationer) och uppdatera din analys.