Kick Off Matchracing 2014

Björn Hansen, Micke Lindqvist och Henrik Grape finns på plats för att prata om AtSea Events matchracingverksamhet och planerna för 2014.

Plats: Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmsvägen 12

Tid: kl 17:30 till 19:00 den 30 januari

Varmt välkommen till Kick Off och informationskväll den 30 januari. Björn Hansen, Micke Lindqvist och Henrik Grape finns på plats för att prata om AtSea Events matchracingverksamhet och planerna för 2014. AtSea Events bjuder på enklare förtäring och dryck.

För alla er som är intresserade av att komma igång men som inte har besättningslistan klar är detta ett perfekt tillfälle att träffas och knyta nya kontakter.

För anmälan maila till [email protected] eller ring 08 505 570 30. Sprid gärna inbjudan vidare till fler matchracingintresserade.