Medlems- och båtavgifter

Medlemsavgifter 2022

Ålder       Årsavgift      Inträdesavgift
0-19 år 610 kr -
20-29 år 610 kr 900 kr
30-34 år 1 320 kr 900 kr
35-64 år 1 670 kr 900 kr
65 år och över 1 350 kr 900 kr
Maka-/makemedlem 750 kr 900 kr


Flerårigt juniormedlemskap
(levnadsåren 0-19 år) kostar 7 700 kr och kräver ingen inträdesavgift.

Flerårigt seniormedlemskap (levnadsåren 20-29 år) kostar 4 000 kr och kräver ingen inträdesavgift.
 

Båtavgifter för segel- och motorbåtar

Båtens L x B (m)          Båtavgift
< 25 m2 920 kr
< 45 m2 1 620 kr
< 70 m2 2 570 kr
< 90 m2 4 620 kr
> 90 m2 6 820 kr

Medlem som inträder eller registrerar sin båt den 1 november eller senare, betalar för kommande år men registreras som medlem från betaldatum.

Båtcertifikat

På internationellt vatten behöver du som huvudregel inte ha något certifikat med dig, eftersom kontrollen av båtens nationalitet utgår från den flagga du för. Men uppstår tvivelaktigheter kring huruvida din förda flagga verkligen är båtens nationalitet kan ett internationellt certifikat vara bra att ha. Pris: 500 kr. 

Detta gäller också principiellt inom Norden.