Långseglingskommittén

Ordförande
Andreas Nordin - [email protected]

Ledamöter
Anna Wallén
Sverker Carnemark                      
Andreas Dolk                               
Johan Hedengren                          
Per Levin
Stefan Nilsson                                        
Anna Hjalmarsson                         
Claes Rinaldo 
Daniel Rosengren