Bankappseglingskommittén

Ordförande
Johan Rockström- [email protected]

Ledamöter
Per Skoog
Carmen Eserblom
Rebecka Harding
Per Lundquist
Andreas Emmoth