KSSS ”Långseglingseskader” med äldre tonåringar

KSSS långseglingseskader med Göta kanal och en tur på västkusten alternativt en vända runt Gotland med start vecka 28.

Tanken är att vi ska vara ett gäng som seglar lite längre, besöker nya hamnar och korsar nya vatten. Det är inte helt bestämt hur och var vi ska segla men tanken är antingen Göta kanal ner till västkusten och sedan några veckors segling på plats, eller en sväng runt Gotland med besök i nya hamnar runt ”öjn”. Preliminärt så kastar vi loss vecka 28 men detta kan tidigareläggas för att vi ska hinna med så mycket nytt och roligt som möjligt. Man är så klart välkommen att möta upp eskadern samt delta så länge som det fungerar för egen del. Hamnstoppen kommer delvis anpassas efter hur våra tonåringar mönstrar på och av under seglingen.

Våra eskaderledare bestämmer en rutt men respektive etapp diskuteras vid de dagliga skepparmötena. Vi hjälps alla åt att förtöja våra segelbåtar så alla kan komma iland i samma hamn. Fokus kommer att vara på härlig segling, trevliga hamnar och glatt umgänge.

Vi kommer att ta ut en kölavgift om ca 1,000 kr per deltagande båt för att täcka vissa gemensamma kostnader. När vi har bekräftat er eskaderanmälan, så skickar vi ut information om hur man betalar kölavgiften.

Mer information om planeringen kommer löpande och så snart det är fastlagt.. 

För mer information kontakta KSSS Eskader eller anmäl er redan idag här.

Andreas Dolk, [email protected]

Sverker Carnemark[email protected]

Mark Hallquisth, [email protected]