Laser blir ILCA

Som flera av er kanske redan noterat har Laserklassen genomgått ett namnbyte. Numera är de officiella namnen i klassen följande: Laser Standard heter nu ILCA 7, Laser Radial ILCA 6 och Laser 4.7 ILCA 4. Vad betyder då detta för alla Laserseglare?Egentligen ingenting. Alla äldre båtar och tillbehör med ISAF och World Sailing märkning är, och kommer att vara, godkända i den nya ILCA-klassen. Men det är viktigt att ha koll när man köper nytt.

Anledningen till att International Laser Class Association (ILCA) tog detta steg är ursprungligen en varumärkestvist där tillverkaren LaserPerformance vägrade att släppa in fler tillverkare på marknaden. Detta togs till rättegångar med utgångspunkt i anti-monopol-lagstiftning vilket till slut ledde till att LaserPerformance dömdes att öppna för fler tillverkare om Laser skulle få ha kvar sin olympiska status. De vägrade och ILCA kunde nu ställa kraven på en certifiering hur en Laser skulle byggas för att mäta in. Men LaserPerformance behöll varumärket Laser så nu blev Laser istället ILCA. Så, idag är det fler som kan tillverka och många av dem är kända jolletillverkare som exempelvis Ovington, Nautivela, Devoti med flera.

Men för att komplicera saken ytterligare så kommer LaserPerformance att fortsätta tillverka Lasers, men dessa nya Laser-båtar kommer då inte att mäta in. Därför är det värt att dubbelkolla att båt och tillbehör är ”class-legal” innan man köper dem, för säkerhets skull.

I slutändan kan detta förhoppningsvis leda till en sund priskonkurrens på båtar och tillbehör när man nu öppnar för fler tillverkare.

Mer information finns hos ILCA Sweden (tidigare Laser Sweden)