Lägerverksamhetens arbete med Voice of the Ocean

Varje år deltar ungefär 800 barn och ungdomar i KSSS lägerverksamhet. På lägren talas det mycket om vad som händer på havet när man seglar och vistas i båtar men desto mindre vad som sker under havsytan. Tillsammans med stiftelsen Voice of the Ocean har vi komplimenterat den vanliga verksamheten med nya diskussioner om havsmedvetenhet.

Stiftelsen Voice of the Ocean bedriver ständigt insamling av data från havet som kan användas för olika forskningsinitiativ. Stiftelsen uppmuntrar också undervisning om havet för barn och ungdomar och detta är en viktig del av deras verksamhet. De bistår med utbildningsmaterial till skolor, har gett ut böcker för barn om havet och jobbar aktivt med att skapa diskussioner om havet. I början av året bjöd VOTO in till ett möte med KSSS, Kryssarklubben, Navigationsgruppen, Sjövärnskåren och Seglarförbundet. Under mötet beslutades det att KSSS och VOTO skulle samarbeta för att utveckla ett hållbarhetspass för lägerverksamheten för att sprida budskapet om vad som händer i Östersjön och hur vi ska förhålla oss på ett hållbart sätt till den mest vitala delen inom segling, havet.

Våren kantades av planering och arbete för att skapa ett spännande och tillgängligt teoripass som skulle fungera som ett nyttigt komplement till den övriga undervisningen. Syftet var att väcka tankar och frågeställningar kring havet. Tillsammans med stiftelsen kom vi fram till material som skulle passa väl in i vår verksamhet och till vår målgrupp. Trots att tiden var knapp formulerades ett spännande och roligt teoripass utifrån en flipperpärm. Utöver det pyntades ön med färgglada skyltar med idéer om hur man ska tänka mer hållbart. Det nya teoripasset kunde sedan presenteras för alla instruktörer under instruktörsdagarna i början på sommaren. Samtliga ledare som skulle jobba under sommarens läger fick en genomgång hur ett hållbarhetspass kunde utföras och vad syftet med arbetet var.

En vanlig dag på Lökholmen innehåller spex, lekar och framförallt segling på havet men nu började vi också diskutera vad som pågick under havsytan. Instruktörer och lägerbarn pratade tillsammans om varför havet är så viktigt. Tack vare det fina utbildningsmaterialet fick vi fantastiska bilder på alla spännande djur som rör sig under våra båtar runt Lökholmen. Barnen fick komma med insiktsfulla tankar och frågor kring vårt hav och att det är något mer än bara en plats för segling och bad. Instruktörer hjälptes också åt att med entusiasm förmedla sin kunskap och uppmuntra barnen att reflektera mer kring vårt hav. I väntan på måltider eller liknande används också quizkort med fyndiga frågor om havet för att applicera alla nya kunskaper.

Efter att det sista lägret avslutats på Lökholmen genomfördes en utvärdering och nu är arbetet i full gång för att vidareutveckla det inför nästa sommar. Vi vill tacka alla instruktörer som arbetat med detta under sommaren och VOTO för all hjälp och stöd. Vi hoppas alla barn uppskattat teoripasset och börjat fundera mer på havet och dess innebörd!

 

/Filippa Söderbaum och Enya Ahldin