KSSS söker nya värdfamiljer

KSSS har sedan början av 1950-talet ett ungdomsutbyte med NAS (The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska Jaktklubben). NAS är vår ”out station” i USA och bildades 1945 som ett svenskt-amerikanskt – eller mer precist ett KSSS-amerikanskt - samarbete i syfte att stärka banden mellan nordamerikanska och svenska seglare, särskilt kring kappsegling, eskadersegling och båtkonstruktion. Efterhand har NAS-samarbetet kommit att omfatta samtliga de nordiska kungliga segelklubbarna och Nyländska Jaktklubben, dvs även KDY, KNS, GKSS och NJK.

Utbytet innebär att KSSS årligen skickar en eller två av våra juniorer i gymnasieåldern till USA för en vistelse på två veckor, NAS stipendiet, och att vi på motsvarande vis tar emot en eller två juniorer från NAS. Stipendiet förutsätter ett aktivt seglingsintresse från den sökande. Det centrala i utbytet är dock det sociala engagemanget och både som stipendiat och värdfamilj fungerar man som ambassadör för KSSS. Tanken bakom utbytet är att den amerikanska junioren ska få lära känna en svensk familj och få en inblick i svensk kultur och segling i Sverige samt få möjlighet att segla.

Den stora utmaningen för både KSSS och NAS är att hitta värdfamiljer för de besökande ungdomarna. Att vi årligen hittar nya värdfamiljer är en förutsättning för att utbytesverksamheten ska kunna leva vidare. Det finns ett stort intresse i klubben för att söka NAS-stipendiet, men tyvärr mindre för att agera värdfamilj. Frivilliga värdfamiljer är dock en förutsättning för att utbytet skall kunna fortleva.

Internationella kommittén, som administrerar ungdomsutbytet, söker nu efter nya värdfamiljer som vill ta emot en ung seglare från USA under ett par sommarveckor.

Som värdfamilj i juniorutbytet med NAS tar man hand om en amerikansk junior i gymnasieåldern under c:a två sommarveckor fr o m att junioren anländer till Sverige tills junioren reser hem igen. Under den perioden kan junioren tex tillbringa en vecka som gästinstruktör i KSSS:s lägerverksamhet på Lökholmen, eller under hela eller en del av besöket, vara gästinstruktör på dagläger i Saltsjöbaden eller Ranängen. KSSS samordnar vistelsen via kansliets lägeransvariga och tillsammans med värdfamiljen.

Gästen står för fickpengar och relevanta försäkringar för sitt Sverigebesök. Övriga utgifter står värdfamiljen för.

Värdfamiljsuppdraget riktar sig såväl till medlemmar med egna barn i utbytesjuniorens ålder som till medlemmar med utflugna barn eller inga barn alls – huvudsaken är intresset för att ge en amerikansk ungdom möjligheten att uppleva en del av Sverige och att samtidigt få lära känna det USA som ungdomen förmedlar via sin person. Värdfamiljen bestämmer själva när under sommaren som man har möjlighet att ta emot er gäst.

Vi behöver ha årets värdfamilj/familjer på plats senast den 1 april 2024 för att kunna genomföra årets utbytesprogram. Är du intresserad av att vara värdfamilj uppskattar vi därför att ni kontaktar oss så snart som möjligt. Uppge under vilken period ni önskar ta emot en amerikansk junior, information om er själva, ert seglingsintresse, andra intressen och KSSS-bakgrund. Uppge också ifall ni skulle föredra att ta emot två amerikanska vänner tillsammans framför en ensamkommande junior och ifall ni eventuellt har önskemål om att junioren är tjej eller kille.

Är du Intresserad av att bli värdfamilj eller har du frågor om vad det innebär att vara värdfamilj, kontakta Internationella Kommittén, email [email protected] Mer information om NAS stipendiet och om uppgiften som värdfamilj finns här.

 

Robert Hansson, KSSS Internationella kommittén