KSSS domargrupp

Behovet av olika funktionärer är omfattande för att kunna genomföra alla regattor under säsongen. En specifik del är domare som är viktigt för efterlevnad av regler för allas trevnad på kappseglingsbanan.

Med behov av fler domare samt utveckla KSSS domarkår har en domargrupp inrättats för att hjälpa till med rekrytering, utbildning och granskning av inbjudningar/seglingsföreskrifter.

Gruppen samlas två gånger per år men är däremellan medverkande vid utbildning och regattor.

I gruppen idag verkar Claes Lundin och Bo Samuelsson.