KSSS Historia Del 2 - De första kappseglingarna

På annan plats berättade vi om hur KSSS bildades 1830 och av vilka personer. Här kommer nu berättelser om några seglatser under Sällskapets första år. Och vi tittar vi närmare på de segelsällskap som redan fanns när KSSS bildades.

Sällskapets provseglingar (kappseglingar) 1830–1839
Den första notisen om provseglingar återfinns i Sällskapets protokoll den 26 april 1834. Där beskrivs en segling den 12 september 1833 med nio deltagare. Tyvärr finns det inga uppgifter om banans sträckning. Från det svåra koleraåret 1834 finns anteckningar från ett sammanträde där man diskuterat om överhuvud en ”seglation” skulle ske.
Den 3 augusti 1839 samlades 11 yachter i viken vid Manilla. Tidigt nästa morgon styrde man mot Vaxholm och sedan mot den gamla Lidingö flottbro och därefter på kryss mellan Fjäderholmarna till Svingels vik och Hästholmen. Efter lunch immatrikulerades sex av Segel Sällskapets fartyg varefter man drack Sällskapets välgångsskål ombord på kuttern Hedningen och utdelade antagningsbrev och stadgar. Man avslutade med att segla i kolonn mot Ladugårdslandsviken (Nybroviken).

Seglingarna 1840 – 1849
Under 1840 års segling samlades man den 25 juli i Franska bukten, dvs vid södra Djurgårdslandet mellan Täcka Udden och Blockhusudden. Seglingen gick till Kungshamn för övernattning och nästa dag till Vaxholm och tillbaka till Hasseludden. Signal gavs till styrning bidevind och ankring vid Tuppudden. Efter middagen styrdes till Mölna. Där skulle Kjellberg och Grangren intagas proforma i Sällskapet, något som fick uppskjutas eftersom det ”felades något i handlingarna”. Därefter finns ett tillägg i handlingarna ”Kjellberg lovade att förse sin jakt med nya segel, varförutan han icke kunde åtfölja flottan”.
Nästa sällskapssegling hölls den 19 juli 1941 då nio båtar samlades i Ladugårdslandsviken och seglade mot Vaxholm i frisk undersegelbris och vidare till Skägga för nattkvarter. Nästa morgon hissades segel i åter frisk undersegelbris mot Hasseludden. Framkomna till Vaxholm kom Rahn och Preciosa (sekreterare Östermans båt) etta och tvåa, men Preciosa stötte på pålarna av den gamla stenkistan och blev stående. Då hon kom flott var eskadern redan i Tenö sund. Trots det var Preciosa åter tvåa efter Rahn när de kom fram till Hasseludden.
Den 2 augusti 1845 samlades Sällskapets eskader vid Täcka Udden. Det var tio fartyg och en kronoslup med musik. Kl. 6 på kvällen lättade man ankar och kryssade förbi Sjötullen via Lilla Värtan till Kungshamn där man samlades vid 8-tiden på aftonen. ”Efter att ha fördrivit en högst angenäm kväll under munterhet och kanonjärernas vackra musik och ett litet fyrverkeri, avlossades nattskottet och tapto blåstes.”
Redan kl. 4 nästa morgon seglade man till Långholmen för frukost. Därefter följde provsegling via Trälhavet till mynningen av Svindersvik där man åt middag på respektive båt. Därefter samlades medlemmarna på chefsfartyget Brynolf där en skål av ordföranden utbringades för numera kung Oscar I, Sällskapets höge beskyddare, ”under stormande hurrarop och folksångens avblåsande”. Man höll sammanträde och inval skedde. Kl. 8 på kvällen började återseglingen, sedan man ”defilerat för chefsskeppet och hälsat detsamma med flaggorna”.

Segelsällskap äldre än KSSS

Royal Cork Yacht Club stiftades redan 1720 i hamnen Cork innanför nuvarande Queenstown på Irlands sydkust.

Royal Yacht Squadron stiftelsedatum anges till år 1815. Bland de 42 stiftarna fanns många med svenskklingande namn. Enligt stadgarna krävdes att de inträdande skulle ha en god samhällsställning och äga en yacht på minst 20 ton 1818. Storleken höjdes till 30 ton 1825. (Motsvarande bestämmelse fanns i Svenska Segel Sällskapets första stadgar.) Klubben för the White Ensign.

Royal Thames Yacht Club i London, 1825, härstammar från “Cumberland Fleet” som bildades 1775. År 1837 blev drottning Victoria klubbens högsta beskyddarinna och sedan 1848 för klubben the Blue Ensign.

Royal Northern & Clyde Yacht Club är en sammanslagning 1978 av Royal Northern YC som startade i Belfast 1824 och Royal Clyde Yacht Club.

Royal Western Yacht Club, Plymouth innanför Eddystonés fyr har stiftelseår 1827.

Text: Eva Drakenberg.

Bild: Statens Maritima Museer

KSSS Historia Del 1